Alena Brožová

Alena BrožováJmenuji se Alena Brožová, původní profesí jsem ekonom, pracuji v Kladně

(bez problémů mohu sjednat kdykoliv schůzku i v Praze. Často bývám také k zastižení v Žamberku v Orllických horách).

 

V současné době se zabývám alternativními metodami ozdravění a anti-ageingu.

Často a ráda pracuji také s budoucími maminkami.

Jako matka 2 dětí jsem se  vždy zajímala o to, jak jim pomoci ve škole a se vzděláním, podpořit soustředění, snadněji zvládat stres a nápory u zkoušek.

 

Esenciální oleje terapeutické kvality YL pro mě jsou radost a nádhera přírody, síla a jemnost dohromady.

Můj postoj: nemohu nedat dál lidem kolem sebe informaci o esenc.olejích terapeut.kvality YL.

Pomáhají mi v práci, těší mě v každodenním životě, dělají radost.

Když si s někým povídám o esenc.olejích YL, ten člověk se začne usmívat. To je první krok k ozdravění….

 

Vyzkoušela jsem spoustu na sobě.

Samostudiem i přednáškami jsem si dala dohromady mnoho souvislostí.

Zajímá mě rozvoj v duchovní oblasti, podpora tvořivosti, regenerace a harmonizace těla.

 

Pokud chcete pomoci nalézt krásnou, láskyplnou a radostnou cestu k dalšímu rozvoji, mohu vám s tím pomoci.

Ráda vás pozvu do svého týmu.

 

Alena Brožová

ID 1452181

tel. +420608703029

mail: zvonkohra@seznam.cz

 

Proč miluji YL:

Produkty YL mám ráda proto, že esenc.oleje YL jsou nádherné a živé. Cítím se s nimi být součástí přírody.

High.Potencial je můj milovaný. Velice si považuji tuto směs, oslovila mě i mnoho mých blízkých.

Proč je miluji? S nimi se cítím být součástí celku. Celý vesmír v lahvičce. Je tam krása a život, radost z krás naší Země,

je v nich krása a lehkost žití.

S úžasnými vůněmi se člověku zatají dech a tělo jenom přijímá tu nádheru.

 

ENGLISH: 

My name is Alena Brožová, originally an economist by profession, and I work in Kladno.
(I can easily arrange an appointment in Prague at any time as well. I am also often available in Žamberk in Orlické mountains.)

I currently focus on alternative means of healing and anti-ageing.

I also often and happily work with to-be mothers.

As a mother of two children, I’ve always been interested in ways to help them in school and with their education, and ways to boost concentration, as well as to improve their capability of handling stress and strains connected with exams.

The YL essential oils of therapeutic quality mean to me the joy and beauty of nature, strength and tenderness united.

My stance : I cannot refuse to give further the information about YL essential oils of therapeutic quality to people around me.

They help me in work, bring me joy in everyday life, and generally make me happy.

When I talk to somebody about YL essential oils, that person starts smiling. That is the first step towards healing.

I have tried many of them on myself.

By self-teaching and attending lectures I have connected many links.

I am interested in advancement in the spiritual area, support of creativity, regeneration and harmonization of the body.

If you wish to find a beautiful, affectionate and joyous path to further advancement, I can help you.

I will gladly invite you into my team.

Alena Brožová

ID 1452181

tel. +420608703029

mail: zvonkohra@seznam.cz

Why I love YL :

I love the YL products because the essential YL oils are graceful and alive. With them, I feel one with the nature.

High Potential is my most loved YL oil. I respect this blend very much, it has spoken to me as well as to many of my close ones.

Why do I love them ? With them, I feel like a part of a whole. The whole universe in a vial. There is beauty and life in them, delight from the charms of our Earth. There is the grace and ease of living in them.

With the amazing aromas leave you breathless and the body is just accepting the brilliance.