Slovakia

Are you looking for a personal mentor in the field of aromatherapy and wellness?

Here is a list of Slovakian cities in which you can contact the “aroma expert” of your choice – just click on the desired city. Then look through the “aroma experts” until you see the person you could like to connect with! You will find a person who will help you, inspire you and open new worlds for you! 🙂

Bratislava

Slovensko
Hľadáš osobného mentora v oblasti aromaterapie a zdravého životného štýlu ? Rozklikni požadované mesto.
Potom si vyhľadaj  svojho „aróma experta“ až pokiaľ nájdeš osobu, s ktorou by si sa rád/-a skontaktovala.  Nájdeš osobu, ktorá ti pomôže, bude Ťa inšpirovať a otvorí pre Teba nový svet.

Bratislava